Kémia korrepetálás


Kezdetben (a középkorban), azt hitték az alkímisták, hogy megtalálják a bölcsek kövét, amelynek segítségével aranyat képesek előállítani...
Ehhez sok segítséget kaptak, így tudtak érdemben kutató munkát végezni. A mai álláspont szerint az arany más atomokból történő előállítása fizikai feladat.
Ez megoldható, de nagyon költséges.

A sok munka az aranyért azonban nem volt hiábavaló, mert ezzel kialakult az atomok mai rendszerezése. Rengeteg vegyületet megismertek, elemeztek, gyártottak.
Nagyon sok újat szintetizáltak.

A kőolajból készült műanyagok nagyon változatosak. Manapság olyan sok a műanyag, hogy a fiataloknak ez már nem is tűnik "mű"-anyagnak.. Egy részük mérgező...

Nagyon intenzíven fejlődik a biokémia, ez komoly terület, nem csak egyszerű kémia. Az első középiskolai tanév anyaga a szervetlen kémia, a másodiké a szerves kémia. Biokémiát általában érintőlegesen tanítanak.

Ha eltekintünk a lexikális tudástól, akkor a lényeg nagyon egyszerű: A periódusos rendszer elemeinek atomjai általában molekulákká egyesülnek. Az atomok és molekulák vegyülnek, elegyednek, keverednek, kristályosodnak, megalkotván a környezetünket és saját magunkat is.

A kémia tanulása igényel egy kis képzelőerőt, és a lexikális tudás sem árt. Van egy pár fogalom, amit tudni kell, például atom, molekula, moláris tömeg stb. Mindezeket szükség szerint a kellő időben érthetően elmagyarázom és gyakoroljuk a használatukat.

Fizikai fogalmak is kellenek, például a halmazállapotokkal kapcsolatosak. Matek is kell, például a százalék számítás. Tanulás segítője a net, de a MOZAIK tankönyv sorozat is nagyon jó.

Biztos vagyok benne, hogy szemléletes, türelmes magyarázatokkal sok leendő kémiás diákomnak is sokat tudok segíteni!!!