Fizika korrepetálás


Előfordul, hogy elhanyagolják ezt a tantárgyat. A tanév végi javítási lehetőség ellenére pótvizsga lehet belőle. Inkább osztályzó vizsgának mondanám, hiszen nincs is ma már igazi, év végi vizsga.

A matek után a fizika okozza a legtöbb gondot, mivel a példák megoldásához képletek behelyettesítésére és számolásra van szükség. A fizika példák megoldását hat lépésben tanítom, és nagy hangsúlyt fektetek a számológép és a képletgyűjtemény használatára.

Két soros számológépre van szükség! Ha nem lenne, adok egyet! Elmagyarázom a gép használatát, hogy ne kövessék el azután a gyakran tapasztalt hibákat.

Sok a gond a mértékváltással! Egy precíz összefoglaló táblázat mindent megold!
Az SI alap és származtatott egységeit is szépen felsoroltam összefoglaló lapokon.
Témakörönként, lényegre törő, ábrás magyarázatokat fénymásolok otthoni használatra!
Ezekért már nem is kell fizetni! Minden benne van az óradíjban.


ÓRADÍJAM BEFEKTETÉS A JÖVŐBE, amely TÖBBSZÖRÖSEN MEGTÉRÜL!!!

Bármikor lehet hívni! Segítek!

Segítséget adok az egyszerű és az összetett (hajítások) mozgásoktól kezdődően a kör és a forgó, illetve rezgő és a hullám mozgásokon át egészen az atomi folyamatokig.
"Mi a vektor, Viktor?" Az én diákom erre is tudni fogja a választ.
Tudni fogja mi a törvény: Newton törvényei, lendület megmaradás, energia megmaradás.
Mi történik ütközéskor, mi az a munkatétel? Tudni fogja ezt is.
Megismer még néhány erőtörvényt: autós, liftes, lejtős -súrlódással vagy anélkül.
Hidrosztatika, áramlások, gázok, hőtan, - főleg nem maradhatnak ki.

Ki volt Arhimedesz? Talán Pitagórasz tanítványa? Kit érdekel?

Elmagyarázom a statikát, az igénybevételeket, a Hook törvényt.
Szilárdságtani számításokat is végezhetünk.
Az elektromosság minden csínját bínját ismerem...
Elektrosztatika, mágnesség, egyenáram, váltakozóáram. Van rázós kérdés?
Itt van még az optika, csillagászat, Kepler törvények.
Mi van még? Einstein relativitás elmélete és a híres képlete: E=mcc.
Nagy sebességek esetén és kis méreteknél a dolgok megváltoznak...

És mit hozhat a jövő? Időgép? Teleportálás? Ki tudja?

Egy a biztos! A jövő a fiataloké! Azoké a megbízható, értelmes, okos, tanulni akaró, becsületes embereké, akik most veszik kezükbe azt. (Mármint a jövőjüket!)

Ehhez igyekszem, szemléletes magyarázatokon, és kísérleteken keresztül a lehető legnagyobb segítséget megadni fizikából is!


HOGY NE MARADJON EL A JOBB ISKOLAI ÉRDEMJEGY SEM!!!

Az erő legyen diákjaimmal!